sobota, 7 marca 2015

Szansa na połączenie kolejowe z centrum Gubina do Zielonej Góry?

Zaapelowaliśmy do władz samorządowych w sprawie dot. Uruchomienia połączeń pasażerskich w relacji Gubin Śródmieście (nowy przystanek na odbudowanej bocznicy)- zmiana kierunku jazdy szynobusu- Guben- Gubin PKP- Wałowice- Krosno Odrzańskie- Czerwieńsk- Zielona Góra.

Propozycja połączenia do śródmieścia Gubina p. Guben.

Kursowałyby tutaj szynobusy, co najmniej jedna para połączeń dziennie. Na odcinku Gubin Śródmieście - Guben możnaby uruchomić specjalny rodzaj miejskiej kolei transgranicznej. Być może torowisko mogłoby stanowić rodzaj namiastki rozebranego ongiś tramwaju łączącego obie części miasta.

Chcielibyśmy w szczególności doprowadzić do odbudowy połączenia kolejowego do śródmieścia miasta z wykorzystaniem starego przebiegu torowisk przez bocznice kolejowe i zachowanych odcinków toru, co pozwoli utrzymać te usługi kolei podmiejskiej na trasie Gubin Śródmieście- Guben- Gubin Dw. PKP- Zielona Góra, a nie jak dotychczas- wznawiać je coraz rzadziej i jedynie chwilowo, jak to miało miejsce w przypadku połączeń tylko do Guben, z pominięciem śródmieścia Gubina.
Zmiana kierunku jazdy nastąpi z uwagi na wykorzystanie dawnej bocznicy na terenie Gubina celem dotarcia do śródmieścia miasta Gubin. Zdemontowane tory bocznicy kolejowej do śródmieścia musiałyby być w dłuższej perspektywie - odbudowane. Dnia 24 lutego 2015 roku wystosowaliśmy do władz Gubina apel dotyczący odtworzenia kolei miejskiej w Gubinie, i otrzymaliśmy odpowiedź wraz z wyrysami mapy ewidencyjnej korytarza byłej bocznicy kolejowej przy ul. Budziszyńskiej w Gubinie. Być może możnaby było wykonać nowy łącznik eliminujący konieczność zmiany kierunku jazdy po wyjeździe z bocznej linii do śródmieścia Gubina.

Te tory do śródmieścia Gubina zaznaczano jeszcze na tych mapach. Schemat:



Apelowaliśmy o naprawę i odtworzenie, wraz z budową przystanku Gubin Śródmieście lub Gubin Katedra- jak najbliżej starego centrum miasta.